Po rozmowie telefonicznej lub osobistej, przedstawiamy Państwu ofertę dotyczącą danego silnika, ustalimy datę odbioru samochodu oraz przewidywany czas naprawy. W dniu odbioru pojazdu przez auto-lawetę pod wskazany przez Państwa adresem, zostaje podpisany protokół zdawczo-odbiorczy i zlecenie naprawy. Po wykonaniu usługi przez Naszą firmę skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w sprawie odbioru samochodu.